ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α.Φ.Μ.:082832901
Περιφέρεια:Δυτικής Μακεδονίας
Νομός:Κοζάνης
Διεύθυνση:ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 33
Τηλέφωνο:2463053649